55 lô F, cư xá Phú Lâm D, phường 10, quận 6, TPHCM

banner

Lớp Phân Tích Kỹ Thuật Cơ Bản

Lớp Phân Tích Kỹ Thuật Cơ Bản
LỚP PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CƠ BẢN (BASIC TECHNICAL ANALYSIS)
 
ĐỐI TƯỢNG:
- Các bạn đang kinh doanh cà phê nhân xanh (green coffee) nội địa và xuất khẩu theo thị trường quốc tế (LIFFE & NYBOT)
- Các bạn đang giữ các nhiệm vụ kinh doanh (Trade Assistant, Junior Trader, Trader) tại các công ty kinh doanh và xuất khẩu cà phê nhân xanh thuộc các thành phần tư nhân, cổ phần, văn phòng đại diện, công ty có vốn đầu tư nước ngoài.
 
MỤC TIÊU:
- Trang bị các kiến thức và kỹ năng cơ bản nhất trong một thời gian ngắn nhất để sử dụng và ứng dụng các công cụ Phân Tích Kỹ Thuật (Technical Analysis) vào công tác dự báo xu hướng thị trường cà phê trên hai sàn quốc tế (LIFFE & NYBOT).
- Biết cách kết hợp các thông tin cơ bản (Fundamental Analysis) như kinh tế, chính trị, thời tiết, mùa vụ, cán cân Cung-Cầu với Phân Tích Kỹ Thuật để rút ra các dự báo xu hướng khách quan và đáng tin cậy.
- Biết cách sử dụng các công cụ kỹ thuật cảnh báo sớm để kịp thời báo động và ứng phó trước khi thị trường có biến động lớn (đảo chiều).
 
NỘI DUNG:
1. Cách truy xuất đồ thị (miễn phí) của hai thị trường cà phê LIFEE & NYBOT từ trang web kết nối trực tiếp với sàn giao dịch
2. Các hình mẫu đồ thị (chart style):
- Đồ thị liên tục (line)
- Đồ thị hình thanh (bar)
- Đồ thị hình nến (candle stick)
3. Các chỉ báo (indicators) và cách cài đặt để tự động cập nhật:
- Bollinger Band
- Relative Strength Index
- Stochastic
- Average Directional Index
- Moving Average
- Aroon Up/Down
- Kumo Cloud
4. Cách vẽ đường xu hướng (Trend Line) và ứng dụng vào công tác dự báo
5. Các mô hình (chart patterns) thông dụng, ý nghĩa và ứng dụng:
- Double Top & Double Bottom
- Head & Shoulders
- Triangle
6. Dãy số Fibonacci và ứng dụng
- Fibonacci Retracement
- Fibonacci Extension
 
PHƯƠNG PHÁP:
- Áp dụng phương pháp trực quan (visual method) và phương pháp toàn diện (comprehensive method) để hiểu bài học (không cần phải thuộc bài học) và áp dụng được ngay vào thực tế công việc
- Thực tập truy xuất đồ thị và cài đặt công cụ tự động ngay tại lớp cho từng học viên
- Ứng dụng phân tích mỗi ngày theo diễn biến của thị trường để rút ra bài học kinh nghiệm sát với thực tế nhất
 
TRANG THIẾT BỊ:
• LỚP OFFLINE:
- Laptop (giảng viên và học viên)
- Máy tính (calculator)
- Phần mềm họp trực tuyến (Google Meet Application)
 
THỜI LƯỢNG (TIẾT 45 PHÚT)
- Lý thuyết: 15
- Thực hành: 15
Đăng ký ngay
viper zalo.png